احداث باند دوم محور رفسنجان – سرچشمه – شهربابک – سیرجان

پروژه احداث باند دوم محور رفسنجان-سرچشمه-شهربابک قطعه دوم از بهمن ماه سال 1389 آغاز گردید که با یک تجهیز کارگاه کامل اعم از نصب دو دستگاه سنگ شکن ، یک دستگاه کارخانه Parker ، یک واحد بچینگ بتن و آسفالت 160 تنى، تعداد 50 اتاق جهت دفتر و خوابگاه پرسنل در زمینى به مساحت 1,5 هکتار آغاز بکار کرد.
کارفرماى پروژه اداره کل راه و شهرسازى استان کرمان با مشارکت شرکت ملى صنایع مس ایران بودند که احجام اجرایى آن بالغ بر 1,500,000(یک میلیون و پانصد هزار) متر مکعب عملیات خاکى، 680,000 (ششصد و هشتاد هزار) متر مکعب خاکبردارى و 1,200,000 (یک میلیون و دویست هزار) مترمکعب بتن و بطول 70 کیلومتر طى 5 سال به سرانجام رسید.
از پارامترهاى قابل توجه این پروژه میتوان به احداث 110 دستگاه پل آبرو دو دستگاه پل بزرگ دهانه  18 و 21 مترى بر روى ریل راه آهن سراسرى اشاره کرد. افزون بر موارد ذکر شده، 350,000 (سیصد و پنجاه هزار) متر مکعب خاکبردارى در ترانشه هاى دو راهى مانى با 17 نوبت انفجار و با بودجه اى بالغ بر 88 (هشتادوهشت) میلیارد تومان انجام شده است.
در مدت اجراى پروژه فوق الذکر تعداد 180 نفرپرسنل اصلى (اعم از مهندسین، تکنیسین هاى بخش هاى مختلف، کارگران متخصص و …) و نیز 150 نفر پرسنل بصورت غیر مستقیم (پیمانکاران جزء و دست دوم) مشغول در اجراى عملیات مختلف راهسازى ابنیه فنى و … بودند . با توجه به اهمیت این محور حادثه خیز و ماهیت خاص اجرایى بنا به گفته کارشناسان بدلیل استفاده از مصالح کوهى (آهکى) یکى از بهترین و با کیفیت ترین محورهاى استان کرمان و حتى ایران شناخته شده است.