احداث پیست تست لاستیک بارز

میدان آزمون بارز بعنوان اولین میدان آزمون خودرویی در زمینی به وسعت 24 هکتار در شمال شرقی استان کرمان واقع شده است.
در طراحی اولیه این میدان به وسیله الگوبرداری و مشاوره با متخصصین میدان آزمون کنتی درام آسمان و با هدف اجرای COVTINENTAL شرکت تمامی آزمونهای عملکردی تایر آغاز شد. اما چندی پس از آن با عقد قراردادی چندجانبه با شرکت اسپانیایی IDIADA ، کار طراحی و ساخت میدان وارد مرحله جدیدی شد و قابل اجرا شدن تمامی آزمونهای عملکردی تایر و خودرو طبق استانداردهای روز دنیا در فازهای مختلف آن دردستور کار شرکت لاستیک بارز قرار گرفت. از این رو پس از برآورد اولیه کار پروژه به جمع بندی نهایی رسیده و در سال 1390 به مناقصه گذاشته شده که شرکت راهسازی و ساختمانی پ بل با تکیه بر نیروهای فنی و اجرایی توانمند خود پا به عرصه ای گذاشت که قبل از آن هیچ شرکتی در هیج کجای ایران تجربه اجرای آن را نداشت.
در مسیر مراحل اجرای پروزه مشکلات فراوان بر سر راه بود از تحریم همه جانبه شرکتهای اروپایی گرفته تا عدم تطبیق مصالح موجود در بازار ایران با مصالح دیده شده در طراحی ، از مشکلات مالی و اقتصادی فراوان ایجاد شده تا تداخل کارهای اجرایی پیمانکار با شروع تست های بهره بردار. ولی علیرغم کلیه مشکلات، این شرکت لحظه ای از عزم راسخ خود درجهت به ثمر رساندن این پروژه نکاست تا سرانجام پس از 5 سال تلاش مداوم با هزینه ای بالغ بر حدود 53 میلیارد ریال میدان آزمون بارز آماده بهره برداری گردید.