روکش و بهسازی عوامل پروازی فرودگاه رفسنجان

پروژه اجرای عوامل پروازی فرودگاه رفسنجان در آبان ماه سال 1387 کلید خورد. مطالعات اولیه حاکی از شرایط بسیار بد سازه عوامل پروازی فرودگاه که موجب تعطیلی فرودگاه مذکور شده بود و هیچ یک از شرکتهای هواپیمایی علیرغم تقاضای بالای کارکنان شرکت مس رفسنجان حاضر به اختصاص پرواز به PCN فرودگاه مذکور نبودند. مطالعات انجام شده  معادل 35 را نشان می داد که با این عدد بسیار پایین شاخص وضعیت روسازی دو گزینه پیش روی کارشناسان طراح بود. گزینه اول که در واقع روش سنتی انجام کار است گزینه بازسازی بود به این معنی که تمام لایه های اجرا شده) اعم از بیس و ساب بیس و 35 سانتیمتر) آسفالت موجود کاملا تخریب و بارگیری و از محل پروژه خارج گردند (که حجم بسیار بالای عملیات خاکبرداری و حمل به پروژه تحمیل می گردید (و پس از آن مصالح تمام لایه ها مجدداً تولید، حمل و در محل پروژه لایه های مورد نیاز اجرا گردند.
گزینه دوم بهره گیری از روش نوین بهسازی ایمنی بازیافت روسازی در محل شده بود به این معنی که به جای دور ریختن مصالح موجود و جایگزینی با مصالح جدید باعث از بین رفتن حجم زیادی از منابع طبیعی منطقه و همچنین ایجاد مشکلات زیست محیطی در محل دپوی مصالح تخریب شده می گردد و همان مصالح موجود را با روش بازیافت سرد درجا تثبیت کرده و از تخریب منابع طبیعی و ایجاد مشکلات زیست محیطی جلوگیری کنیم. علاوه بر آن هزینه های اجرای پروژه نیز شدیداً کاهش یافته و سرعت اجرای پروژه دوبرابر افزایش می یافت. در راستای نیل به این هدف شرکت راهسازی پ بل با بالابردن دانش فنی و توان تجهیزاتی خود تصمیم به اجرای پروژه با روش مدرن گرفت تا برای اولین بار در سطح استان عملیات فوق الذکر با دستگاه  WR2500 و WM1000 که  مدرن ترین دستگاههای روز دنیا بودند و با تلاشهای پیگیرانه و شبانه روزی مدیریت و کارشناسان فنی شرکت انجام پروژه ای ماندگار در سایه الطاف الهی تحقق گردد طوریکه پس از گذشت 8 سال و انجام پروازهای متعدد در فرودگاه، هنوزحتی شاهد ریزترین خرابی های سطحی هم نیستیم.
آوازه کیفیت بالای اجرای پروژه تا آنجا در سطح کشور پیچید که پس از آن در تمام پروژه های شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور در صورتی که نیاز به اجرای بخشی از پروژه با روش پیشرفته و مدرن بازیافت سرد باشد، از شرکت پ بل دعوت به همکاری می شود که در این خصوص می توان به اجرای اپرون ورودی ترمینال فرودگاه مهرآباد و اپرون فرودگاه امام خمینی و غیره اشاره نمود.