شرکت راهسازي پ- بل در تاريخ 30/04/1359 با سرمايه اوليه 1،000،000 ريال در دفتر ثبت شرکتهاي کرمان با شماره 469 به ثبت رسيد.
از آن پس با تلاش شبانه روزي مديران و جمعي از مهندسين و انجام پروژه هاي عمراني و راهسازي بسيار در نهايت اين شرکت توانست اولين کارخانه توليد آسفالت خود را با خريد تجهيزات کارخانه آسفالت شرکت Pioneer  به ظرفيت 120 تن در شهر رفسنجان استان کرمان در سال 1374 تاسيس کند.
اين امر نقطه عطفي براي پيشرفت شرکت درزمينه توليد آسفالت شد بطوري که در سال 1381 دومين خط توليد آسفالت به ظرفيت 120 تن، با تلاش مهندسين شرکت بطور کامل طراحي و ساخته شد که در اين مرحله شرکت پ- بل درتوليد آسفالت مورد نياز براي کليه پروژه هاي موجود به خودکفائي کامل رسيد.
در سال 1383 با توجه به ماهيت پروژه هاي در دست, اقدام به خريد کارخانه سيار160 تني توليد آسفالت در جوزم شهرستان شهر بابک نمود. با توجه به تواناييهاي بارز در انجام فعاليتهاي راهسازي اين شرکت مفتخر به اخذ کارت بازرگاني بين المللي از اتاق بازرگاني استان کرمان گرديد.
در راستاي کنترل کيفيت سنگدانه هاي توليدي و همچنين احترام به قوانين استاندارد ايران، شرکت پ-بل در بهمن ماه 1384 موفق به اخذ گواهينامه استاندارد از اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي کرمان گرديد که با تلاش مسئولين کنترل کيفيت اين شرکت آزمايشات مربوط به کنترل کيفيت استاندارد بطور روزانه دائما در حال انجام بوده و گزارشات آن هر ماه به اداره استاندارد ارسال مي شوند.
در سال 1384 از مدير عامل شرکت راهسازي پ- بل به عنوان صنعتگر نمونه در روز صنعت و معدن توسط استاندار محترم وقت جناب آقاي مهندس کريمي تقدير و تشکر به عمل آمد و نيز در سال 1385 نيز توسط استاندار محترم آقاي مهندس رئوفي نژاد به عنوان واحد نمونه سال 1385 معرفي گرديد که برگ زرين ديگري بر افتخارات اين شرکت افزود.
لازم به ذکر است که اين شرکت در سال 1386 موفق به دريافت گواهي صلاحيت انجام امور پيمانکاري پايه يک در رشته راه و ترابري شده است.