کارگاه شماره (1) رفسنجان

کارگاه رفسنجان در زمینی به مساحت تقریبی بیش از 10 هکتار و در موقعیت کیلومتر 18 جاده رفسنجان- انار قرار گرفته است.
این کارگاه اولین کارخانه تولید آسفالت پ -بل به ظرفیت 120 تن بوده و دارای تجهیزات زیر می باشد:

  1. کارخانه آسفالت
  2. تاسیسات سنگ شکن
  3. دو پست برق
  4. گاز شهری