کارگاه شماره (2) کرمان

کارگاه شماره دو شرکت پ- بل در کیلومتر 18 جاده جوپار مقابل صنایع لاستیک بارز واقع شده است.
این کارگاه از این جهت که کاملا توسط مهندسین شرکت طراحی و ساخته شده است بسیار حائز اهمیت است. این کارگاه در زمینی به مساحت شش هکتار قرار گرفته است.
تجهیزات این کارگاه عبارت است از:

  1. کارخانه آسفالت
  2. سنگ شکن
  3. بچینگ بتن
  4. دو پست برق
  5. چاه آب
  6. گاز شهری