کارگاه شماره (3) خاتون آباد

کارگاه خاتون واقع در کیلومتر 20 محور شهر بابک سرچشمه واقع گردیده است که این کارگاه دارای یک کارخانه آسفالت به ظرفیت 160 تن موبایل بوده که با استفاده از آن می توان منطقه را به شعاع یکصد کیلومتر پوشش داده و قابلیت جابجایی به هر نقطه ای را داراست.
این کارگاه به مساحت 1.5 هکتار می باشد که دارای دو دستگاه سنگ شکن می باشد.
تجهیزات این کارگاه عبارت است از:

  1. کارخانه آسفالت
  2. دو دستگاه سنگ شکن
  3. بچینگ بتن
  4. دو پست برق
  5. چاه آب
  6.  گاز شهری

لازم بذکر است کارخانه آسفالت موجود با توجه به اینکه نوع مصالح از سنگ کوهی  (سنگ آهک) که حاصل از انفجار معدن پیرقوچان و حمل به کارگاه از مرغوبترین آسفالت های استان می باشد که با توجه به درصد شکستگی مصالح عمر آسفالت بسیار زیاد بوده که این موضوع تحویل قطعی  40 کیلومتر از پروژه احداث باند دوم محور رفسنجان سرچشمه شهربابک قطعه دوم می باشد که بدون هیچ گونه نقصی انجام گردیده است و تمامی کارشناسان اداره کل راه و شهرسازی استان و کارشناسان وزارت خانه بر صحت و سقم این موضوع آگاه هستند.