آدرس : کرمان ، بلوار جمهوری اسلامی ، بلوار هوشنگ مرادی کرمانی ، نبش کوچه 16 ، برج پ بل ، طبقه اول

شماره تماس : 32121300-034

شماره فکس : 32121301-034

پست الکترونیکی : pebble.coi@gmail.com